Jak zamířit pistoli

Střelba z pistole může být pro začátečníka náročná. Musíte cíl zamířit správným způsobem a nedělat to může být frustrující. Ale nejprve se před zamířením pistole ujistěte, že máte školení pouze od akreditovaných profesionálů.

Začátečníkům může chvíli trvat, než se naučí správně mířit. Proto je vhodné mít odborníka, který vám poradí, co dělat.

Zde je návod krok za krokem, jak správně zaměřit pistoli  1. Procvičte si správný střelecký postoj

Stejně jako při hraní sportu, jako je golf nebo box, vždy existuje požadovaný postoj vhodný pro každou hru, takže můžete být dobrým hráčem. Totéž platí pro míření pistolí. Postoj je hlavním základem pro naučení se správně mířit pistolí.

Musíte být stabilní a pohodlný ve svém postoji, abyste mohli lépe mířit. Být vratký, zvláště když se cítíte nervózní, protože je to poprvé, vás může dostat ze hry. Nakonec se spoustou praxe najdete pohodlný postoj, se kterým můžete pracovat.

Tři typy postojů jsou Modified Weaver nebo Chapman, Weaver a Rovnoramenný. To jsou různé postoje, které mají specifické variace chodidel a pozic paží. Můžete si vybrat jednu ze tří, která vám vyhovuje nejvíce.

  1. Uchopte dobrou pistoli

Dobré uchopení zbraně vyžaduje pořádnou dávku síly. Je to stejně důležité jako mít a udržovat správný postoj. Mířit střílet může být těžké, pokud nemůžete ovládat svou pistoli.

Udržování pevného držení pistole může snížit pohyb vašich nespouštěcích prstů, což vám může pomoci lépe a přesněji mířit. Když držíte zbraň, vynaložte určité úsilí, abyste ji mezi prsty a palcem zapletli co nejvýše na rukojeti. Tím zabráníte tomu, abyste měli tendenci sklouznout rukou ze zbraně tam a zpět.

Vždy umístěte předloktí v linii se zbraní, abyste získali větší zpětný ráz. Protože ten kus kovu ze zbraně může způsobit, že se vaše prsty budou pohybovat tam a zpět.

  1. Rukojeť pro druhou ruku

Při střelbě samozřejmě nepoužíváte pouze jednu ruku, ale dvě. Chcete-li umístit svou druhou ruku, ať už je to levá nebo pravá, ujistěte se, že se naplňuje do druhé ruky, abyste maximalizovali plný úchop. Můžete zkontrolovat, zda mezi levou rukou a závěrem pistole svíráte přesný úhel 45 stupňů.

Palec by měl být umístěn tam, kde je vám nejpohodlněji. Je to vaše preference, takže je to jen na vás. Oba palce musí směřovat nahoru do vzduchu vedoucího k cíli.

Vyzkoušejte zkušební praxi a ověřte si, jak pohodlně jste s tímto druhem úchopu, a poté se propracujte k nalezení dokonalého úchopu.

  1. Získejte přesný obraz

Většina odborníků doporučuje zaměřit se vždy na mušku. Ale někdy to může být těžké s pouhým jedním okem otevřeným při míření na cíl. Většina profesionálů však důrazně doporučuje, aby při míření byly obě oči otevřené.

Díky tomu je míření mnohem snazší a rychlejší, protože vaše oči nebudou trpět únavou. Rozvinete si také větší smysl pro uvědomění a budete lépe mířit. Budete se muset naučit a zjistit, které z vašich očí jsou dominantní.

  1. Řádně zatáhněte za spoušť

Konečně, toto je nejdůležitější část míření. Spustit spoušť může být pro začátečníky obtížné. Profesionálové většinou radí, že nejlepší způsob, jak stisknout spoušť, je dělat to pomalu, dokud neuslyšíte výstřel. Neškubejte za spoušť, jinak to trhne a střela bude vyražena.

Pomalejší střely mají větší šanci na správné zamíření cíle. Pokud máte problém stisknout spoušť, je to normální. Časem si na to zvyknete.

Jak umístíte prst na spoušti, je to jen na vás. Postupem času najdete svou pozici, kde vám to vyhovuje. Mějte však na paměti, že když mačkáte spoušť, nepohybujte zbylými prsty kromě prvních dvou článků prstu na spoušti.

  1. Ovládejte své dýchání

Při míření pistolí nikdy nezadržujte dech. Je pochopitelné, že to může být opravdu nervy drásající, ale nikdy nezadržujte nádech a výdech. Častější zadržování dechu na delší dobu může mít neblahý vliv na vaše zdraví.

  1. Nespěchejte s resetováním spouště

Po každém výstřelu při pohledu na cíl okamžitě nesundávejte prst ze spouště. Jen relaxujte a nespěchejte. Ta díra tam bude vždycky. Ve chvíli, kdy rychle zvednete prst ze spouště, ztížíte zamíření dalšího výstřelu. Budete-li v tom pokračovat, budete muset znovu stisknout první část spouště.

Chcete-li spoušť správně resetovat, podržte ji na konci výstřelu a poté ji uvolněte pouze do bodu, kde se resetuje. Můžete cítit, když cvakne. Takže když znovu vystřelíte, začnete v bodě resetování a ne od začátku stisknutí spouště.