Jak odemknout mobilní telefon zdarma

V dnešní době nenajdete nikoho bez mobilních telefonů. Každý má nastaveno heslo ke svému mobilnímu telefonu, aby se ujistil, že jeho telefon nikdo nepoužije bez vědomí toho, kdo se na telefon dívá. Ale nebojte se, protože se můžete spojit s poskytovatelem bezdrátových služeb a odemknout svůj mobilní telefon. Zde jsou kroky k bezplatnému odemknutí mobilního telefonu.

 1. Udělejte předběžné věci k odemknutí mobilního telefonu

Někdy mohou být vaše mobilní telefony uzamčeny, protože se někdo pokouší odemknout váš mobilní telefon. Jak všichni víte, zadáním nesprávných hesel více než třikrát dojde k uzamčení vašeho mobilního telefonu. Jak všichni víte, každý mobilní telefon se od sebe liší. Je vaší odpovědností provést předběžné kroky, které jsou nutné k odemknutí telefonu.

 • Nejprve je potřeba vytočit #06# na mobilním telefonu, který chcete odemknout. Vytočením čísla z mobilního telefonu můžete získat jedinečné číslo IMEI mobilního telefonu.
 • Jakmile získáte číslo IMEI svého telefonu, musíte si toto číslo podle svého přání zapsat na papír nebo poznámku. Číslo IMEI je více než důležité a váš poskytovatel bezdrátových služeb vás o toto číslo požádá pro odemknutí vašeho mobilního telefonu.
 1. Kontaktujte svého poskytovatele bezdrátových služeb

Nyní tedy máte své číslo IMEI připraveno. Dále musíte kontaktovat svého poskytovatele mobilních služeb a požádat ho o odblokování vašeho mobilního telefonu. Kontaktní čísla poskytovatele bezdrátových služeb se budou lišit podle typu vašeho mobilního telefonu. Mobilní telefon je rozdělen do čtyř typů, kterými jsou sprint, Verizon, AT&T a T-Mobile.

 • Jakmile zavoláte a požádáte svého poskytovatele služeb o službu odemknutí mobilního telefonu, poskytovatel služeb projde informace o vašem účtu a zjistí, zda máte nárok na bezplatnou službu odemknutí.
 • Pokud dlužíte částku nebo jste nesplnili podmínky servisní smlouvy, nebudete mít nárok na bezplatnou službu odblokování.
 1. Poskytněte svému poskytovateli služeb potřebné podrobnosti

Poskytovatel bezdrátových služeb si samozřejmě vyžádá určité informace pro zpracování vašeho požadavku na odemknutí. Poskytovateli služeb musíte poskytnout skutečné a přesné informace. Pokud některý z vámi poskytnutých údajů neodpovídá smlouvě poskytovatele služeb, nemůžete svůj mobilní telefon odemknout.

 • Podrobnosti, jako je jméno, jedinečné číslo IMEI a kontaktní údaje, by měly být poskytnuty poskytovateli bezdrátových služeb.
 • Poté poskytovatel bezdrátových služeb kontaktuje výrobce telefonu, aby získal odblokovací kód vašeho telefonu.
 • Vezměme si například, pokud používáte Samsung Galaxy J7 mobile v síti T-series, pak se poskytovatel bezdrátových služeb T-mobile spojí se společností Samsung, aby získal váš odblokovací kód.
 • Musíte počkat, až od svého poskytovatele bezdrátových služeb obdržíte odblokovací kód. Někteří poskytovatelé bezdrátových služeb zašlou odblokovací kód e-mailem a někteří jiní poskytovatelé služeb vás požádají, abyste navštívili maloobchodní prodejnu a kód získali.
 1. Odemkněte svůj telefon podle pokynů poskytnutých poskytovatelem služeb

Jakmile, po zadání odblokovacího kódu, poskytovatel bezdrátových služeb vás informuje o krocích, které musíte provést, abyste odemkli svůj mobilní telefon. Chcete-li odemknout svůj mobilní telefon, musíte postupovat podle pokynů.

 • Ve většině případů vás poskytovatel bezdrátových služeb požádá o vložení SIM karty z jiného portu a zadání odblokovacího kódu na výzvu.
 • Jakmile je váš mobilní telefon odblokován, můžete přistupovat k SIM kartám z vhodných bezdrátových sítí.
 • Máte-li jakékoli pochybnosti ohledně odemykání mobilního telefonu, můžete se bez obav obrátit na svého poskytovatele bezdrátových služeb. Poskytovatel bezdrátových služeb je ten, kdo dokáže vyřešit všechny takové pochybnosti, které vás napadnou v případě odblokování mobilního telefonu.
 1. Co dělat, když odblokovací kód nefunguje

Ano, občas se může stát, že zažijete situaci, kdy provedete všechny kroky správně a od svého poskytovatele služeb dostanete také odemykací kód, ale váš odemykací kód nebude fungovat.

 • Pokud zjistíte, že se váš odemykací kód neshoduje, musíte okamžitě kontaktovat svého poskytovatele bezdrátových služeb a informovat ho o vašem problému.
 • Pokud poskytovatel bezdrátových služeb neposkytne správné a přesné číslo IMEI, daný odblokovací kód nebude reagovat.
 • Je lepší požádat svého poskytovatele bezdrátových služeb, aby zkontroloval vaše číslo IMEI a zeptal se, jaké číslo IMEI poskytl společnosti vyrábějící telefon. Pokud váš poskytovatel služeb odeslal nesprávné číslo IMEI, požádejte ho o poskytnutí správného čísla IMEI.
 • Pokud váš poskytovatel služeb poskytne správné číslo IMEI, pak odblokovací kód nebude mít problémy s odemknutím vašeho mobilního telefonu.

TIPY

Pokud máte problémy s odemykáním svého mobilního telefonu zdarma, můžete se spojit s FCC a potvrdit, zda máte nárok na bezplatnou službu odemknutí. FCC prozkoumá vaši situaci a vysvětlí vaši způsobilost k bezplatnému odemknutí vašeho mobilního telefonu.