Jak vyslovit adamant

Co znamená adamant?

: neotřesitelný nebo naléhavý, zejména při zachování pozice nebo názoru : neústupný an neoblomný trval na tom, aby dělal věci po svém neoblomný o provedení změny.

Je T tichý přesně?

V praxi ano, je to virtuálně tichý pokud se člověk zvlášť nesnaží to vyslovit. Když zde máme shluk souhlásek /ktl/ často není slyšet jeden zvuk. Lingvistický termín pro to je disimilace.

Jak se vyslovuje rok 2020?

Řekli byste: dvacet dvacet. Druhým je říci: dva tisíce dvacet.